§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.baglarka.pl jest Mateusz Orzeł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AM Invest Mateusz Orzeł, ul. Zduńska 16, 95-020 Andrespol, NIP: 7282836522, REGON: 382796715, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresem email: biuro@baglarka.pl lub za pośrednictwem portalu Facebook www.facebook.com/baglarka
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mateusz Orzeł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AM Invest Mateusz Orzeł, ul. Zduńska 16, 95-020 Andrespol, NIP: 7282836522, REGON:382796715, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do aktualizacji i ich poprawienia.

§ 2 Ceny i płatności

 1. Płatności w sklepie www.baglarka.pl dokonywane są przez: Przelewy24, Paypal, Za pobraniem.
 2. Termin płatności w przypadku „Przelewy24” oraz „Paypal” to 2 dni robocze. W przypadku braku odnotowania płatności zamówienie jest automatycznie anulowane. W przypadku gdy kupujący chce nabyć towar ponownie, konieczne jest złożenie kolejnego zamówienia i jego opłacenie.
 3. Ceny w sklepie internetowym www.baglarka.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Do cen towarów podanych na stronie należy doliczyć koszty dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy.

§ 3 Dostawy

 1. Kurier InPost cena 12,90 zł – szacowany czas dostawy 1 dzień roboczy
 2. Kurier DPD cena  15,50 zł – szacowany czas dostawy  1 dzień roboczy
 3. Kurier InPost płatność za pobraniem cena 14,50 zł – szacowany czas dostawy  1 dzień roboczy
 4. List polecony priorytetowy zagraniczny cena 23 zł – szacowany czas dostawy  7 dni roboczych
 5. Czas realizacji zamówień wynosi do 2 dni roboczych

§ 4 Zwroty

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od dnia kiedy dostarczono towar do klienta.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy powiadamiając o tym sklep (mailowo lub na portalu Facebook). Sklep przesyła kupującemu wiadomość email z potwierdzeniem przyjęcia odstąpienia od umowy wraz z formularzem zwrotu. Zakupiony towar należy wysłać na adres AM Invest, ul. Zduńska 16, 95-020 Andrespol
 4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania formularza zwrotu zwróci kupującemu koszty zakupionego produktu. Sklep dokona zwrotu na konto podane przez kupującego w formularzu zwrotu.
 5. W przypadku gdy kupujący otrzymał inny towar aniżeli zamawiany należy wysłać go na swój koszt na adres sprzedawcy (AM Invest, ul. Zduńska 16, 95-020 Andrespol) listem poleconym wraz z informacją o pomyłce i towarze na jaki należy wymienić produkt. Koszt poniesiony przez kupującego w przypadku pomyłki nie wynikającej z jego winy jest pokrywany przez sklep.
 6. Zwroty towarów będących nagrodą w konkursie lub kupionych z wykorzystaniem kuponu konkursowego nie będą uwzględnianie.
 7. UWAGA: Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w tym ubrudzeń z podkładu.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi
 2. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
 3. W sytuacji gdy klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego sklep zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 4. Kupujący może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (np. poprzez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków. Kupujący powinien wysłać reklamowany towar na adres: AM Invest, ul. Zduńska 16, 95-020 Andrespol podając swoje imię i nazwisko, adres mailowy, a także opis zaistniałego problemu. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 5. Reklamacje drogą elektroniczną można składać za pomocą portalu Facebook lub na adres mailowy: biuro@baglarka.pl. Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia oraz opis reklamacyjny. Klient zostaje powiadomiony o rezultacie reklamacji na wskazany adres do korespondencji nie później niż po upływie 7 dni roboczych.

§ 6 Zasady korzystania ze sklepu

 1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep www.baglarka.pl, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej, Opera w wersji 12.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej, Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej), dostęp do poczty elektronicznej i aktywny adres email, minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.